Wet Palliatieve Zorg  thumbnail

Wet Palliatieve Zorg

Published Apr 27, 24
7 min read

Inmiddels hebben we onze position paper bij de Eerste Kamer ingeleverd en werken we met onze advocaat en meerdere deskundigen aan de memorie van grieven voor het hoger beroep. De tijd zal leren in hoeverre uitwisseling van gegevens op een in onze ogen goede manier gaat gebeuren. • Nieuwsbrief Informatiepunt EPD, november 2008, bladzijde 4 - Expertisecentrum Palliatieve zorg.1College bescherming persoonsgegevens, Onderzoek naar de toestemming voor de uitwisseling van medische persoonsgegevens via het Landelijk Schakelpunt, z2012-779, Rapport definitieve bevindingen 1 september 2014223Jonge artsen willen De dokter die altijd voor iedereen klaarstaat, is op zijn retour

Vanzelfsprekendheden staan op de tocht. De nieuwe generatie wil en verwacht andere dingen dan de oudgedienden. Drie jonge huisartsen over de gedroomde invulling van hun vak. Tekst: Petra PronkNIELS ROSSEN (37), HUISARTS:‘Meer ruimte voor ondernemerschap’ De belangrijkste knop om aan te draaien voor een betere zorg? Daar hoeft Niels Rossen, net begonnen als huisarts in Venray, niet lang over na te denken.

Daar valt een wereld te winnen. Rossen is naar eigen zeggen ‘enorm gefrustreerd’ door het gebrek aan mogelijkheden in zijn HIS en het trage tempo van zijn HIS-beheerder (Expertisecentrum Palliatieve zorg). ‘Zij staan al jaren stil, terwijl ik heel graag vooruit wil. ‘Er is technisch van alles mogelijk, van automatisch bloeddruk invoeren tot intensieve hartmonitoring, maar als ik dat wil implementeren moet ik overstappen op een ander systeem, en dat is een enorm drama.’ In theorie kan er veel, maar de praktijk is weerbarstig, stelt Rossen

Foutje bij het digitaal overzetten van het dossier… ‘Als dat soort simpele dingen al misgaat, kun je wel nagaan hoe het met andere dingen gaat. Dat moet dus anders, en wel nu. Of beter nog: gisteren! Ik wil mijn IT op orde hebben, zodat ik eenvoudig alles kan doen wat voor mij als arts van belang is voor de uitoefening van mijn vak.’ Dat al die activiteiten nog geen geïntegreerd geheel vormen is echt niet meer van deze tijd, vindt Rossen.

Dat is hard nodig, want hij ziet zijn mooie vak sluipenderwijs veranderen in een managementfunctie. ‘Ik word steeds meer gedwongen om zorgmanager te worden. Dat is deels goed (Expertisecentrum Palliatieve zorg). De zorg voor diabetespatiënten is er echt door verbeterd. Maar er zit een grens aan wat ik wil managen. Ik wil als huisarts niet hoeven beslissen over zorgvragen, zoals de zorgverzekeraar nu van mij eist.’ Om dat tij te keren is het belangrijk dat lokale zorgverleners duidelijk met elkaar afspreken hoe ze de zorg willen organiseren, wie wat doet en hoe het zit met het bijbehorende budget

Dag Van De Palliatieve Zorg

‘Als ik nu afspraken maak met de fysiotherapeut komt de ACM langs omdat ik concurrentiebeperkend bezig zou zijn. Dat is waar de schoen nu wringt (Expertisecentrum Palliatieve zorg). Om de zorg betaalbaar te houden moeten we juist goede afspraken maken over dit soort zaken.’ De huisartsenpraktijk moet in zijn optiek doorgroeien naar een diagnostisch centrum met alles erop en eraan, zoals in Scandinavië al gebeurtWat Rossen betreft is de toekomst aan dit soort ‘franchise-dokters’ (Expertisecentrum Palliatieve zorg). ‘De hamvraag is: hoe ziet ons stelsel er overtien jaar uit en wie onderhandelt er dan over de voorwaarden? Mijn schrikbeeld is dat we alleen kunnen kiezen voor een VGZ- of een Achmea-label. Ik zou af willen koersen op een nieuw stelsel waarbij zorggroepen namens meerdere huisartsen onderhandelingen voeren met de zorgverzekeraars.’ Een ding staat voor Rossen als een paal boven water: welk systeem er ook komt, de regie hoort te liggen bij degenen met inhoudelijke knowhow

Dat betekent ook: meer ruimte voor ondernemerschap. ‘Ik wil graag de verantwoordelijkheid dragen die hoort bij onze functie. We moeten risico dragen, innovatief zijn en voorop lopen (Expertisecentrum Palliatieve zorg). Maar daar moeten we wel de ruimte voor krijgen!’25zorgpaden en door de zorgverzekeraar bedachte kwaliteitsnormen hebben we de zorg naar een hoger niveau gebracht

Ze is selectief in waar ze ja op zegt. Zij maakt zeer beperkt gebruik van POH, zorgpaden of modules. ‘Ik ben er nog niet van overtuigd dat ik dat allemaal nodig heb om betere zorg te kunnen leveren. Expertisecentrum Palliatieve zorg.’ Een kleinschalige praktijk waar persoonlijke zorg nog vanzelfsprekend is. Dat stond Meerman voor ogen toen ze zich als solist vestigde in Almen

Zorg zoals ik die mij idealiter voorstel en waar ik ontzettend veel plezier aan beleef.’ Ze gaat niet zomaar mee in de tendens van samenwerking en schaalvergroting. ‘Met de preventieve zorg, gestructureerdeHet gevolg van die regelzucht: ‘De huidige jongere huisarts ziet de zorgverzekeraar als een bijna vijandige logge organisatie, die bepaalt wat hij moet doen.’ Jammer en onnodig, vindt Meerman.

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland

‘Ons “eindproduct” is niet een vaste eenheid. Het is leven, een niet te omschrijven abstract geheel, waarin een zorgverlener mede gedreven door passie, het verschil kan maken. Laat de zorgverzekeraars weer personaliseren en laten we samenwerken (Expertisecentrum Palliatieve zorg).’ De huisarts verdient als poortwachter meer vertrouwen en meer ruimte om echt te ondernemen

Het is ook: werken in de avonduren en in het weekend. Het is een passie en een drive voor het leveren van een compleet en goed product.’ Dat vraagt in haar optiek om meer vrijheid in het genereren van inkomsten. Daarnaast zou er in de huisartsenopleiding meer aandacht moeten komen voor kritische reflectie op de kosten van diagnostiek en behandeling en zou ook de zorgconsument opgevoed moeten worden.Kostenbeheersing is een verantwoordelijkheid van ons allen - Expertisecentrum Palliatieve zorg.’ Ook de moderne techniek wordt weloverwogen gebruikt. Een degelijk HIS met goede ICT basisvoorwaarden is onmisbaar, maar ‘Een patiënt met een echte hulpvraag zie ik liever in de spreekkamer. Non-verbale communicatie is voor ons huisartsen, die het juist van onze voelsprieten moeten hebben, onontbeerlijk

Face fo face contact is onvervangbaar.’‘ ONS “EINDPRODUCT” IS NIET EEN VASTE EENHEID. HET IS LEVEN, EEN NIET TE OMSCHRIJVEN ABSTRACT GEHEEL, WAARIN EEN ZORGVERLENER MEDE GEDREVEN DOOR PASSIE, HET VERSCHIL KAN MAKEN’ 26aan de ‘haat-liefdeverhouding’ met de zorgverzekeraars. Wat minder macht voor die partij lijkt een goed idee. Dat zij aan het eind van het jaar haar patiënten bellen met de vraag of ze over willen stappen naar hun internetapotheek, lijkt haar valse concurrentie.

Palliatieve Zorg

De overregulering bij de medicatiekeuze stoort haar. ‘Je mag ervan uitgaan dat huisartsen zo efficiënt mogelijk voorschrijven. Daar hebben we de druk van verzekeraars helemaal niet bij nodig.’ Wat ook zou helpen: consistent beleid. Expertisecentrum Palliatieve zorg. ‘Het is prettig dat verzekeraars meedenken en innovaties faciliteren. Maar meestal verdwijnt die ondersteuning geruisloos en vallen de extra werkzaamheden ineens onder ons normale pakket, zoals bij de praktijkondersteuners

Hoe meer we aantrekken, hoe minder we verdienen. Dat voelt oneerlijk.’Mopperen‘ HUISARTSEN ZIJN SLECHTE ACTIEVOERDERS. WE LOPEN IN ONS EENTJE TEGEN IETS AAN, MOPPEREN WAT EN PLAATSEN VERVOLGENS VROLIJK DAT SPIRAALTJE VOOR ACHTTIEN EURO, WANT WE LATEN ONZE PATIËNTEN NIET ZITTEN’RYANNE ADDINK(36), APOTHEEKHOUDEND HUISARTS‘Grootschaligheid op lokaal niveau’ De waardering voor dingen staat niet altijd in verhouding tot hun waarde.

Dat is wel eens frustrerend, vindt Ryanne Addink, apotheekhoudend huisarts in Middelstum. Krachtenbundeling is dan ook hard nodig. Inhoudelijk prima, maar qua uitvoering een lappendeken van kleine onhandigheden die voor veel frustratie zorgen (Expertisecentrum Palliatieve zorg). Zo typeert Addink het Nederlandse zorgstelsel. Ze zou graag een einde makenDaarbij steekt ze ook de hand in eigen boezem

Ik heb geen tijd om me druk te maken over dat soort dingen, en dat geldt voor de meeste collega’s. Huisartsen zijn slechte actievoerders. We lopen in ons eentje tegen iets aan, mopperen wat en plaatsen vervolgens vrolijk dat spiraaltje voor achttien euro, want we laten onze patiënten niet zitten.

Sint Jozef Mortsel Palliatieve ZorgDaarom ben ik ook blij dat er mensen zijn zoals bij de VPH die wel hun nek uitsteken en in actie komen.’SamenwerkenAls solist juicht ze krachtenbundeling op lokaal niveau toe. Zo werkt ze voor praktijkoverstijgende zaken zoals anderhalfdelijnszorg samen met vier andere solopraktijken op het Groninger platteland (Expertisecentrum Palliatieve zorg). ‘In de toekomst gaan we wellicht ook gezamenlijk funddusscreening organiseren bij de twee praktijken die dat al doenMet die grootschaligheid in het klein lopen we redelijk voorop.’ Samenwerken gebeurt ook in het gezondheidscentrum dat Addink heeft opgezet in het oude gemeentehuis van Middelstum (Expertisecentrum Palliatieve zorg). ‘Ik vind het prettig mijn eigen lijn te kunnen trekken en niet continu te hoeven vergaderen met collega’s (Expertisecentrum Palliatieve zorg). Tegelijkertijd profiteer ik wel van het feit dat ik in een pand zit met vijftien anders zorgdisciplines, wat handig is om alles te kunnen behappen wat op me afkomt

Latest Posts

Wat Zijn De 4 Fases Van Palliatieve Zorg

Published May 07, 24
4 min read

Camera Beveiliging Particulier

Published May 06, 24
7 min read

4 Fases Palliatieve Zorg

Published May 05, 24
7 min read