4 Fases Palliatieve Zorg  thumbnail

4 Fases Palliatieve Zorg

Published May 05, 24
7 min read

In Leiden gaat soortgelijk onderzoek van start zodra de scanner is geïnstalleerd. Neuroradioloog prof. dr. documentaire palliatieve zorg. Mark van Buchem (LUMC): “De bevolkingsstudie kan onderzoekers onder andere helpen vroege stadia van ziektes te bestuderen om daarmee enerzijds de inzichten te vergroten in de mechanismen die tot die ziektes leiden en anderzijds methodes te ontwikkelen voor de vroege opsporing van ziektes

Deze infrastructuur bestaat uit een netwerk van drie MRI-scanners - twee in Rotterdam en een in Leiden - en een centrale IT-infrastructuur voor analyse van MRI-beelden. Daarmee kunnen we beelden van de verschillende MRI-scanners op een en dezelfde manier analyseren.” Prof. documentaire palliatieve zorg.dr. Aad van der Lugt (Erasmus MC). “De data-analyse infrastructuur zorgt er voor dat veel meer informatie uit de radiologische beeldvorming wordt verkregen dan tot nu toe het geval is

Omdat het om grote aantallen gaat, gebeurt dit grotendeels automatisch. De infrastructuur staat aan de basis van nieuwe ontwikkelingen.” De subsidie is goed nieuws voor de Gemeentes Leiden en Rotterdam. Het is een mooi resultaat van het samenwerkingsverband Medical Delta waarmee zorginnovaties in Zuid Holland worden gestimuleerd en gerealiseerd. Wethouder Robert Strijk van de gemeente Leiden en wethouder Korrie Louwes (gemeente Rotterdam) onderstrepen het belang van dit resultaat: “De impact van deze honorering op het wetenschappelijk klimaat en de regionale economie is groot.

Met de nieuwe MRI-infrastructuur kan de voorsprong verder worden uitgebouwd. Het medical imaging programma van Medical Delta, met name de expertise en infrastructuur op het gebied van MRI en beeldverwerkingstechnieken, zijn toonaangevend in Nederland en daarbuiten (documentaire palliatieve zorg). Het bedrijfsleven profiteert van de scanner en de bijbehorende infrastructuur, omdat deze voor 30 procent opengesteld wordt voor onderzoek in opdracht van een betalende externe partij

Vacature Palliatieve ZorgHet ZonMw-programma Priority Medicines voor Ouderen kende onlangs 590.000 euro toe aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (onderzoekers Sytse Zuidema, Raymond Koopmans, Debby Gerritsen en Myrra Vernooij-Dassen). Het geld is bestemd voor onderzoek naar het voorschrijven van psychofarmaca bij mensen in verpleeghuizen die leiden aan dementie. Het onderzoeksproject bestaat uit twee delen.

De bevindingen worden afgezet tegen zes verpleeghuizen met een laag gebruik aan psychofarmaca en er wordt onderzocht welke factoren de verschillen bepalen. documentaire palliatieve zorg. Deel twee van het project onderzoekt in dezelfde instellingen, in een gecontroleerde studie, het effect van gestructureerde en herhaalde medicatie-analyse op het voorschrijfbeleid. De uitkomsten uit deel één dienen om de kwaliteitsindicatoren te toetsen

Naast de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud nemen het VUMC en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) deel aan het project. Statinegebruikers hebben een verhoogd risico op staar, leverfunctiestoornissen en nierfalen [BMJ 2010;340:c2197]. Britse onderzoekers hebben de gegevens van ruim 2 miljoen mensen onderzocht (documentaire palliatieve zorg). De statinegebruikers hadden geen verhoogd risico op onder meer parkinson, reuma, dementie en diverse soorten kanker

Tussen de verschillende soorten statines was geen verschil in bijwerkingen. Alleen fluvastatine bleek een hoger risico op leverdisfunctie te geven. Ondanks deze resultaten menen de onderzoekers dat de voordelen van statines bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten opwegen tegen de nadelen. Bron: PW 2010;145(23):19 + FUS Hoger opgeleiden leven langer en lijden minder lang onder fysieke en cognitieve beperkingen dan lager opgeleiden.

Bijscholing Palliatieve Zorg

Reuser van de RUG (documentaire palliatieve zorg). Hoogopgeleide mannen van 55 jaar oud leven gemiddeld nog 1,1 jaar met cognitieve beperkingen, laagopgeleide mannen 2,7 jaar. Voor vrouwen ligt dit op respectievelijk 1,9 en 3,8 jaar. Het onderzoek bevestigt de hypothese van de "cognitieve reserve". Die stelt dat hoogopgeleiden cognitief verval en geheugenverlies langer kunnen uitstellen, door schade aan de hersenen beter te compenserenSanfilippo syndroomHet Sanfilippo syndroom (ook wel MPS III genoemd) is een zeldzame stapelingsziekte. MPS III wordt veroorzaakt door een fout in de afbraak van heparansulfaat. Dit veroorzaakt een progressieve mentale retardatie vanaf de kinderleeftijd, leidend tot dementie - documentaire palliatieve zorg. De meeste patiënten overlijden op jonge leeftijd. Momenteel wordt een aantal veelbelovende behandelingen onderzocht

Valstar onderzocht alle ruim tweehonderd ooit in Nederland gediagnosticeerde MPS III patiënten, waarbij ze het klinisch beloop, de mentale ontwikkeling en het genotype bekeek. Er werd een opvallend breed spectrum van ernst van de ziekte gevonden, die voor een deel goed correleerde met bepaalde mutaties. Deze gegevens zijn essentieel voor verder onderzoek naar een behandeling.

Uit grote studies komen tegenstrijdige resultaten over het effect van deze middelen op het denkvermogen. Er lijkt een beschermend effect te zijn op de cognitieve achteruitgang (documentaire palliatieve zorg). Er zijn echter ook gevallen bekend van geheugenproblemen juist bij statinegebruik. Hoewel het beschermend effect in meerdere studies is bevestigd lijkt deze het sterkst bij statinegebruikers die aan het begin ook al beter presteren

Wie Zijn Er Betrokken Bij Palliatieve Zorg

Indien er een goede indicatie is om statines voor te schrijven is een positief effect op de cognitieve functie een gunstige bijkomstigheid. Het effect bij personen met reeds verminderde cognitieve functie is beperkt. Daarom moeten statines niet als beginnende therapie gezien worden bij dementie. Ook statines hebben immers bijwerkingen. Bron: FUS De voedingsstof butyraat vermindert de negatieve gezondheidseffecten van obesitas bij muizen.

Obese muizen die extra butyraat kregen, verloren overgewicht en verbeterden hun verslechterde geheugen als gevolg van een vetrijk dieet. Ook de bloeddruk verlaagde en leververvetting en ontstekingen namen af. Dit schrijven obesitasonderzoekers Ilse Arnoldussen en Amanda Kiliaan van het Radboudumc in het International Journal of Obesity (documentaire palliatieve zorg). Voedingsvezels als cellulose, inuline, psyllium en pectine zitten met name in gezonde voeding: fruit, bruin brood en groenten

Zij zetten de onverteerbare vezels om in voedingssuikers, waaronder de stof butyraat, dat een rol speelt in de vetstofwisseling - documentaire palliatieve zorg. Bij mensen met obesitas neemt de hoeveelheid van deze darmbacteriën af, waardoor de butyraatproductie daalt. Door de daling neemt daarom ook de vetverbranding af, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat: het lichaam slaat meer vet op met verder overgewicht tot resultaat

Ze onderzochten dit bij muizen met een hoge gevoeligheid voor obesitasgerelateerde complicaties bij een vetrijk dieet. De muizen gingen voor het onderzoek vijftien weken op een vetrijk dieet. Een deel van de muizen kreeg daarna butyraat door hun fast food gemengd (documentaire palliatieve zorg). Het bleek dat bij de inname van butyraat de variëteit aan darmbacteriën weer herstelde

Documentaire Palliatieve Zorg

Middelbare muizen hadden na twee maanden van dit dieet zestien procent minder gewicht dan de muizen die geen butyraat kregen. De hoeveelheid cholesterol in het bloed en de bloeddruk bij de obese muizen nam af. Ook de doorbloeding van de hersenen verbeterde. Bij muizen op middelbare leeftijd verbeterde daarmee ook het geheugen.De vraag is of de gunstige resultaten bij de muis zich ook laten vertalen naar de mens. Want als dat zo is, zou butyraat de schadelijke effecten van overgewicht kunnen verminderen (documentaire palliatieve zorg). Op langere termijn zou het bescherming kunnen bieden tegen de ontwikkeling van dementie, waarvan bekend is dat het een gevolg kan zijn van chronisch overgewicht

Tot die conclusie komt Isadora Lopes Alves in haar promotieonderzoek. Als het onderzoek in de klinische praktijk wordt toegepast, heeft dat grote gevolgen voor patiënten - documentaire palliatieve zorg. Iedereen die wel eens een PET-scan heeft ondergaan, weet dat zo’n scan twee tot drie uur in beslag kan nemen. PET-scans worden gebruikt om kanker op te sporen, maar ook voor andere ziektes zoals Parkinson, dementie of sommige hart- en vaatziekten worden ze ingezet

Zo’n kwantitatieve analyse krijgen artsen door wiskundige modellen te gebruiken, gebaseerd op farmacokinetische analyse, dat wil zeggen op de analyse van de manier waarop het lichaam lichaamsvreemde stoffen (zoals tracers) opneemt, verwerkt en uitscheidt. Deze wiskundige modellen zijn echter niet geschikt voor alle situaties, en het ontwikkelen van optimale modellen is nog niet zo gemakkelijk.

Lopes Alves onderzocht in haar proefschrift de uitdagingen en mogelijkheden voor de kwantificatie van PET-hersenscans - documentaire palliatieve zorg. Ze keek daarbij onder andere naar het verkorten van de scantijd. Dat bleek mogelijk door twee opeenvolgende PET-hersenscans van ieder tien minuten uit te voeren en door de gegevens die dat opleverde vervolgens te gebruiken in twee nieuwe wiskundige modellen

Palliatieve Zorg Ouderen DelftHet onderzoek laat zien dat de kloof tussen korte scans en kwantificeerbare PET-beelden heel goed overbrugd kan worden. Isadora Lopes Alves (1990) studeerde Health/Medical Physics (BSc) aan de Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brazilië) - documentaire palliatieve zorg. Zij verrichtte haar promotieonderzoek binnen onderzoeksinstituut BCN-BRAIN van het Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming

Latest Posts

Wat Zijn De 4 Fases Van Palliatieve Zorg

Published May 07, 24
4 min read

Camera Beveiliging Particulier

Published May 06, 24
7 min read

4 Fases Palliatieve Zorg

Published May 05, 24
7 min read